Одјељење за одрасле У Информативно-позајмном одјељењу за одрасле читаоце обављају се: послови издавања библиотечке грађе уз свакодневно вођење статистике, послови пријема и инвентарисања библиотечке грађе за одрасле кориснике, информисање читалаца о новим публикацијама, сређивање корисничке картотеке, вођење електронског регистра корисника, израда мјесечних билтена приновљене грађе, послови заштите и одржавања библ. грађе, надзор над чистоћом простора, инвентара и укупне имовине, као и други послови по налогу директора Библиотеке.