Одјељење за дјецуУ Информативно-позајмном одјељењу за дјецу обављају се: послови издавања библиотечке грађе уз свакодневно вођење статистике, вођење електронског регистра корисника, послови пријема и инвентарисања библиотечке грађе за дјецу, послови рада са дјецом предшколског и школског узраста, едукативни разговори са корисницима читаонице у проналажењу и тумачењу лектирске грађе, научног штива, израда годишњих анкета за најмлађе кориснике о значају и улози књиге и библиотеке, послови заштите и одржавања библиотечке грађе, брига о чистоћи простора, инвентара и укупне имовине.