Одјељење набавке и обрадеУ Одјељењу за набавку и обраду библиотечке грађе обављају се : послови организоване набавке библиотечке грађе, пријем, инвентарисање, послови класификације, каталогизације и рекаталогизације домаће и стране библ. грађе, смјештај, чување, заштита библиотечке грађе, пружање одређених информација из дјелокруга рада Одјељења, инструкторски рад са новим стручним радницима Библиотеке.