Легат


У Одјељењу Завичајне и специјалне збирке/легати, обављају се послови вођења завичајне и специјалне збирке, послови израде базе података униката , обавезних примјерака, старе и ријетке књиге, послови културно-образовне дјелатности локалне заједнице (промоције, изложбе и сл), послови презентације завичајне грађе, заштита, чување и одржавање грађе, међубиблиотечке позајмице, израде каталога завичајне грађе, систематска набавка ове врсте грађе и други послови по налогу директора Библиотеке.


Легат и аутопортрет Драгутина Митриновића

        ДРАГУТИН МИТРИНОВИЋ, сликар (Приједор, 15.2.1903- Београд, 1997) Похађао је Уметничко-занатску школу у Београду и 1919/20. (Љ.Ивановић, М.Миловановић) и Кунстгевербешуле у Бечу 1920/21. Завршио је академију у Кракову 1925. и Национални конзерваторијум за умјетност у Паризу 1936. године. Његово дјело карактерише колористички реализам с искуствима импресионизма и интимизма четврте деценије. Учествовао на колективним изложбама у Паризу (1929-1938). Бавио се витражом, мозаиком, таписеријом и ликовном педагогијом.

     С обзиром на чињеницу да извјестан број публикација које припадају фонду Легата породице Митриновић не посједују библиографске податке о години издања, било је неопходно информисати се о тим подацима из других извора. У ту сврху, коришћене су одређене Интернет стране. У овом претраживању пронађени су подаци за један дио публикација, док за остале није било могуће утврдити годину издања. Године издања обиљежене црвеном бојом представљају податке преузете са Интернета, те се сматрају релевантним за публикације на које се односе.