Информације о запосленимаСНЕЖАНА Ђикић, библиотекар

Ради на обради монографских публикација, информатор у Градској читаоници.

 У Библиотеци ради од 1978. године.


 ЉИЉАНА Цвијетић, библиотекар

Ради на пословима набавке и обраде монографских публикација и завичајног фонда.

 У Библиотеци ради од 1993. године.


МАРГИТА Ђурђевић, књижничар

Ради у Одјељењу за дјецу, уједно обавља физичку обраду монографских публикација. 

У Библиотеци ради од 1970. године.


БИЉАНА Вучета, књижничар

Ради у Одјељењу за одрасле и води радионице за предшколце „Мала причаоница“. 

У Библиотеци ради од 1983. године.


 ВЕДРАНА Тошић, библиотекар 

Ради на обради серијских публикација; старе и ријетке књиге, води промоције књига, информатор у Градској читаоници. У Библиотеци ради од 2008. године.


 ЈОВАНКА Каличанин Мутић, рачуновођа

         У Библиотеци ради од 1999. године.             


ЉУБИЦА Кечан, хигијеничар

У Библиотеци ради од 2004. године.