Организација библиотеке

Управа библиотеке 

 Директор: Мара Ећим

 Основне организационе јединице Библиотеке су:

 1. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА

 2. СЛУЖБА ЗА ОБРАДУ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ И БИБЛОГРАФСКА ИСТРАЖИВАЊА 

 3. ИНФОРМАТИВНО - ПОЗАЈМНО ОДЈЕЉЕЊЕ 

 4. ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДЈЕЦУ

 5. ОДЕЉЕЊЕ ЗАВИЧАЈНОГ ФОНДА, СТАРЕ И РИЈЕТКЕ КЊИГЕ

 6. ОДЕЉЕЊЕ МАТИЧНИХ И РАЗВОЈНИХ ПОСЛОВА

 7. ГРАДСКА ЧИТАОНИЦА